چرا آکادمی فراروی؟

نخستین گام های آکادمی فراروی در سال 1398 با هم رسانی فراخوان رویدادهای فرهنگی مرتبط با زنان برداشته شد. کم کم دریافتیم بسیاری از نیازهای زن امروز در آموزش ها دیده نشده اند و لازم است که از نگاه زنان به مسائل زنان پرداخته شود. دست به کار شدیم و رویدادهایی با توجه به خلاهای آموزشی در حوزه مهارت های نرم و مکمل زنان طراحی و اجرا کردیم.
زنان دارای نقش های متفاوتی هستند و لازم است تا برای پذیرفتن نقش های همزمان خانوادگی و اجتماعی آمادگی های لازم را کسب کنند.

معرفی آکادمی فراروی

موفقیت های ما به روایت ارقام…

اعتماد شما سرمایه ماست…

+14100

نفر ساعت آموزش

2260

فراگیر

+25

دوره آموزشی

++15

تعداد اساتید

رویدادهای فراروی

صفحــــه مــــا را در ایــــنستاگــــرام دنبــــال کنیــــد

fararoy_ir

شنبه تا ۴شنبه از ساعت ۱۳-۱۸

مشاوره انتخاب محصول

پاسخگویی به سوالات آموزشی

09021477789